07.08.2020  •  Editorial NEWS

0
 

Model Kadija Kallon in 'There she is' für die L'OFFICIEL Baltics - Fotos Julia BLANK c/o FARIYAL KENNEL, Styling Sanne Roesch

 
Featuring: +1
FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

 
FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

 
FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

 
FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

 
FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

 
FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

 
FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"

FARIYAL KENNEL: JULIA BLANK FOR L'OFFICIEL "THERE SHE IS"