22.06.2019  •  Editorial NEWS

0
 

Per Florian Appelgren fotografiert für CONTRIBUTOR Magazin - Hair Makeup Elana KÖHLER c/o LIGAWEST

 

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

 
Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine

Elana Köhler / Hair Make-up for contributor magazine