Portfolios // 16 Portfolios by Studio Tina Hausmann

Wallpaper Editorial

4 files show complete portfolio

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // Studio Tina Hau

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // STUDIO TINA HAU

 

Table Top - Set Styling - Still LIfe

6 files show complete portfolio

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // STUDIO TINA HAU

 

Wienerin Fashion Editorial SS2020

4 files show complete portfolio

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // STUDIO TINA HAU

IMAGE // STUDIO TINA HAU